سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک

شرکت  دتکشن تکنولوژی انگلیس

DETECTOIN TECHNOLOGIES LTD

DETECTOIN TECHNOLOGIES LTD یک شرکت سازنده سیستم حفاظت پیرامونی انگلیسی است و شرکت حفاظتی صرنیک نماینده انحصاری و خدمات پس از فروش آن در ایران میباشد .
این شرکت در ساخت سیستم حفاظت پیرامونی از فنس بصورت حرفه ای و تخصصی فعالیت می نماید، محصولات این شرکت در بر گیرنده یک سیستم کامل و پیشرفته سخت افزاری و نرم افزاری حفاظت الکترونیکی از فنس است.

و در مقابل سه عامل مهم نفوذ به فنس شامل :

  • بالا رفتن از فنس
  • کشش و ضربه فنس
  • برش فنس

حساسیت بوجود می آورد و نفوذ به فنس یا واکنش غیر مجاز را به مرکز کنترل اطلاع میدهد .
روش مطمئن ایجاد سیستم حفاظت پیرامونی بر روی فنس شامل یک یا دو ردیف کابل مخصوص حساس به صوت است که بر روی فنس سایت نصب میگردد .
کابل حساس به صوت نصب شده بر روی فنس در مقاطع ۵۰ ، ۱۰۰ یا ۱۲۵ متری پیرامون سایت حوزه بندی، آدرس دهی و بصورت یک حلقه ارتباطی سایت را پوشش حفاظتی خواهد داد .
متناسب با مقدار پوشش حوزه بندی شده در سایت هر ۲ حوزه مجاور به همدیگر به یک مرکز پردازش محلی (DUOTEK) و یک پردازش گر قابل توسعه تا ۱۶ حوزه با حداکثر متراژ طولی ۲۵۰۰ متر محیط ( MULTITEK) پیرامونی متصل میگردد .
برای بهره برداری بیش از ۱۶ حوزه این امکان وجود دارد با متصل نمودن ۲ تا ۴ مرکز ۱۶ حوزه (MULTITEK) یک مرکز کنترل حفاظت پیرامونی ۳۲ تا ۶۴ حوزه ای را بوجود آورد .
هر پردازشگر ۲ حوزه ای (DUOTEK) میتواند از طریق کنتاکت باز و بسته و آژیر محلی به حوزه مربوطه اطلاع رسانی محلی نماید و همچنین از طریق پورت RS- 485 برای ارتباط حوزه ها به یکدیگر تا مرکز کنترل سایت ، ارتباط انتقال دیتا را بر قرار نماید .
در مرکز کنترل سایت دستگاه ( MULTITEK) از طریق پورت شبکه به یک کامپیوتر متصل گردیده و از طریق نرم افزار خاص که بر روی کامپیوتر نصب خواهد شد ، بصورت آنلاین عهده دار گزارش دهی و ثبت هر واکنش فنس در سایت میباشد، همچنین موقعیت آدرس فنس درحوزه فعال شده نیز برروی نقشه الکترونیکی معین میگردد .
در این سیستم امکان تعامل بین دوربین های مدار بسته با سیستم حفاظت پیرامونی امکان پذیر است و در زمان بروز هشدار بر روی فنس دوربین متحرک محل حوزه را شناسایی و نظارت تصویری بر حوزه مربوطه را میسر می نماید .

VibraTek 3G – The Ultimate Fence Protection Sensor

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس


سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس


سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

DuoTek The Ultimate Fence Protection Analyser

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک دتکس

MultiTek The Ultimate Fence Detection System

MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس

MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس

MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس

MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس


MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس

MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس

MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس

MultiTek سیستم حفاظت پیرامونی فنس الکترونیک شرکت دتکس